Achiziție directă de Stimulente

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate cu sediul în Str.Intrarea Gădinți nr.4, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.252.17.95, fax: 021.252.17.94, partener în cadrul proiectului RO19.01 „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei” – Programul RO19 „Iniţiative în sănătatea publică”, finanțat din Granturile Norvegiene 2009-2014 în baza Acordului de Parteneriat încheiat cu Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, intenţionează să achiziţioneze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr.1120/15.10.2013 și prevederile art.19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii de tipărire și distribuție de tichete cadou și carduri Compliments.

1. Scrisoare de intentie

2. Caiet de sarcini

3.Formulare