Invitatie de participare_org. evenimente Basic ICU_CJ, IS, TM si B_05-07.2016

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr 4, sector 1, cod fiscal 12579039, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii hoteliere, servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere săli de conferințe.

1.Invitatie de participare

2.Sectiunea formulare

3.Clarificari 1