ANUNŢ REFERITOR LA REZULTATELE FINALE SELECȚIE FORMATORI – 20.09.2018

În cadrul Proiectului „Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB”, FUNDAȚIA Centrul Pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) a organizat procedura de recrutare și selecție a 8 formatori.

 

Lista candidaților selectați și rezultatele obținute:

 

Candidat / Punctaj obținut / Decizie (admis/respins)

ARGHIR Oana Cristina / 100 / ADMIS

BAZAVAN Ileana Cristina / 100 / ADMIS

DRAGOMIR Justina Antonela / 100 / ADMIS

NITU Floarea Mimi / 100 / ADMIS

RUJINSKI Ștefan / 95 / ADMIS

TRENCHEA Mihaela / 100 / ADMIS