Achizitie directa servicii de cazare, servicii de restaurant și catering servicii de închiriere de autoturism cu sofer pentru transfer de la aeroport Otopeni la hotel și retur_13-15 noiembrie_ER2

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, cod fiscal 12579039 (denumit în continuare Achizitor), intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, in cadrul componentei “Dispecerate”,  servicii de organizare a unui eveniment, servicii de închiriere de autoturism cu sofer pentru transfer de la aeroport Otopeni la hotel și retur.

1. Invitatie de participare

2.Sectiunea formulare