Invitatie de participare organizare evenimente Bacau 21-27 noiembrie 2021 si 16-22 ianuarie 2022

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, cod fiscal 12579039 (denumit în continuare Achizitor), intenționează să achiziționeze, prin "Cerere de oferta" în conformitate cu prevederile art. 6, tabel nr. 4 din Anexa nr. 6 – Reguli pentru realizarea achizițiilor aplicabil în cadrul programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, aplicabil în cazul achiziției de servicii sociale și a altor servicii specifice menționate în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 de către un achizitor public (CPSS), servicii de organizare evenimente la Bacău.


1. Invitatie participare

2. Sectiune formulare

3. Model contract

4. Clarificari nr. 1

5. Clarificari nr. 2

6. Comunicare