Invitatie participare achizitie materiale consumabile

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, cod fiscal 12579039 (denumit în continuare Achizitor), intenționează să achiziționeze, prin procedura "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 6, tabel nr. 1 din Anexa nr. 6 – Reguli pentru realizarea achizițiilor aplicabil în cadrul programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, aplicabil în cazul achiziției de servicii sociale și a altor servicii specifice menționate în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 de către un achizitor public (CPSS), materiale consumabile  și de birotică.

1. Invitație de participare achiziție consumabile_28.06.2022