Servicii Comunitare pentru Copii

În cadrul unei colaborări cu UNICEF România, derulată pe parcursul a doi ani (2015-2017), CPSS a sprijinit, pe de o parte, dezvoltarea și furnizarea unui program cuprinzător de instruire care să sprijine implementarea modelului UNICEF "Incluziunea socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivel comunitar" și realizarea unui pachet cuprinzător de instruire, certificat de autoritățile competente și, pe de altă parte, a asigurat suport tehnic în cadrul componentei ”Servicii integrate de sănătate bazate pe comunitate” în județul Bacău, atât prin furnizarea de cursuri de specialitate pentru sistemul de asistență medicală comunitară, cât și prin cartografierea serviciilor de sănătate, pentru o abordare eficientă a nevoilor copiilor vulnerabili.

 

Descarcă manualul formatorului

Descarcă manualul participantului
Descarcă fișe de lucru module

Descarcă prezentări module