POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Notă de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal a vizitatorilor site-ului www.cpss.ro

INTRODUCERE

     Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, persoană juridică non-profit și fără apartenență politică, de naționalitate română, având sediul social în cu sediul în Bucureşti, Intrarea Gădinți nr. 4, Sector 1, cod poștal 011066, Cod fiscal 12579039, înregistrată la Judecătoria Sector 1 sub nr. 213/21.12.1999 Tribunalul București potrivit sentinței civile nr. 607/07.12.1999, respectă dispoziţiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfăşurarea întregii sale activităţi şi asigură confidenţialitatea și securitatea tuturor informaţiilor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru www.cpss.ro. Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (numită în continuare și Fundația sau CPSS) și-a asumat angajamentul de a respecta viața privată a tuturor persoanelor fizice cu care interacționează în activitatea profesională, deci și a vizitatorilor site-ului www.cpss.ro. Protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru dumneavoastră și acordăm o atenție deosebită confidențialității informațiilor vizitatorilor site-ului www.cpss.ro, a tuturor persoanelor ale căror date personale le primim dacă ne contactați prin intermediul site-ului www.cpss.ro. Această notă de informare privind politica de confidențialitate explică modul în care Organizația colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului și nu numai, în desfășurarea activităților sale asigurându-se totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă. Prin furnizarea informațiilor personale pe site-ul Fundației Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, sunteți de acord cu practicile de colectare, stocare, prelucrare și gestionare a informațiilor descrise în această notă de informare privind politica de confidențialitate. Vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea „Drepturile persoanei vizate”, pentru a opta în cunoștință de cauză asupra informațiilor dumneavoastră personale.

BAZA LEGALĂ

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (denumită în continuare „Fundația” sau „CPSS”) se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil din data de 25 mai 2018, transpusă în legislația națională. Fiind vorba de un Regulament European, acesta se aplică în mod direct și unitar în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru a consolida și unifica politicile de securitate în mediul on-line dar și pentru o mai bună protejare a datelor tuturor cetățenilor europeni. Respectarea confidențialității și protecția datelor personale reprezintă principii fundamentale cărora organizația noastră non-guvernamentală, a înțeles să le ofere importanța și atenția cuvenită deoarece fără înțelegerea, conștientizarea și implementarea lor, activitatea curentă a Fundației nu se va putea conforma cerințelor Regulamentului european anterior amintit. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, avem calitatea de OPERATOR atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru ca datele persoanelor fizice vizate să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile personale ale acestora. Unul din principiile fundamentale ale acestui Regulament este transparența, iar prin prezenta Politică de Confidențialitate dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, revizui și modifica practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. În cazul în care vor apărea modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea actualizată și revizuită a Politicii de Confidențialitate. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare. Deoarece suntem întotdeauna interesați să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. vă comunicăm faptul că puteți contacta la adresa de e-mail: protectia-datelor[at]cpss.ro, sau direct printr-o cerere înregistrată la registratura noastră sau transmisă prin poștă sau curier la sediul nostru din București, sector 1, Intrarea Gădinți nr.4, sector 1, cod poștal 011066, cu mențiunea: în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Politica de confidențialitate se aplică întregului personal al Fundației, precum și tuturor persoanelor care reprezintă sau lucrează în numele Fundației. Politica de confidențialitate se referă la datele cu caracter personal ale beneficiarilor, colaboratorilor, partenerilor, furnizorilor, terților, potențialilor colaboratori, altor persoane cu care întrăm în contact, și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.cpss.ro precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail, formulare de contact, sau datelor personale pe care le colectăm în cadrul activităților și evenimentelor Fundației.

DEFINIȚII

-> Operator: Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, când prelucrează sau stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-> Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată – direct sau indirect, prin referire la un element de identificare: nume/prenume, adresă, cod numeric personal, e-mail, telefon, venituri, date biometrice, imaginea, adresa de IP sau prin referire la datele medicale, genetice, datele privind originea etică sau rasială, convingeri politice, religioase, filosofice, culturale sau apartenența sindicală;
-> Persoana vizată: orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal pot fi sau sunt prelucrate de operator;

SCOPUL POLITICII GENERALE DE CONFIDENȚIALITATE

Când persoana fizică vizată intră într-o relație de orice natură cu noi, ne încredințează informațiile cu caracter personal.
Scopul acestei Politici Generale de Confidențialitate este să explice persoanelor fizice vizate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și pentru cât timp le păstrăm – în calitatea noastră de operator. Luăm în serios confidențialitatea și nu transmitem si nu vindem niciodată datele personale de orice natură ar fi acestea, liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale aparțin fiecărei persoane fizice, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a informa în prealabil persoanele vizate. Aceste informații sunt importante. Sperăm ca ele sa fie citite cu atenție. Această Politică Generală de Confidențialitate NU acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care persoanele pot ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Încurajăm pe toți să examineze Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale. Această Politică generală de confidențialitate acoperă și procesul de recrutare și selecție a candidaților la posturile ofertate de fundație (de ex. – fundația obține date cu caracter personal ca urmare a solicitării completării unui formular dintr-o aplicație sau prin transmiterea unui CV – prin e-mail). Fundația aduce la cunoștința solicitanților datele personale care le vor fi colectate, scopul în care sunt colectate și cum vor fi utilizate, durata de stocare, în strânsa legătură cu existenta Politicii de confidențialitate specifice recrutării formulata de fundație. Potrivit legislației, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, este o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a permite ca aceasta să își exercite cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, Operatorul de date și persoana vizată. Daca nu ați împlinit încă 16 ani, veți avea nevoie de acordul părinților sau al tutorelui înainte de a ne furniza orice informații personale în scopul înregistrării sau al altor activități online. Dacă sunteți nesiguri de informațiile pe care le vedeți pe acest site, rugați părinții sau tutorele sa vă ajute. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii.

ANGAJAMENTUL FUNDAȚIEI CENTRUL PENTRU POLITICI ȘI SERVICII DE SĂNĂTATE

Protecția informațiilor personale ale persoanelor vizate este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm noul Regulament (EU) 2016/679, legislația națională aplicabilă în materie, dar și următoarele principii:
-> Legalitate, echitate și transparență: Prelucrăm datele cu caracter personal legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar persoana vizata este informată corespunzător.
-> Controlul aparține persoanei fizice vizate În limitele legii, oferim acesteia posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-a împărtășit cu noi și de a-și exercita celelalte drepturi.
-> Integritatea datelor și limitarea scopului: Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
-> Securitate: Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, este de reținut faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN LUMINA NOULUI REGULAMENT:

-> Dreptul de retragere a consimțământului acolo unde prelucrarea se face în baza consimțământului ;
-> Dreptul de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor tale ;
-> Dreptul de acces asupra datelor;
-> Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete ;
-> Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) ;
-> Dreptul la restricționarea prelucrării ;
-> Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre persoana vizată către alt operator ;
-> Dreptul de a se opune prelucrării datelor ;
-> Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri ;
-> Dreptul de a se adresa justiției ;
-> Dreptul de a formula o plângere în fața Autorității de Supraveghere.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL. SCOPURI ȘI TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE:

În contextul interacțiunii dvs. cu Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, dvs. ca persoană fizică – iar în sensul Regulamentului – persoană fizică vizată, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate poate solicita și/sau colecta informații de la dumneavoastră în mod voluntar atunci când: -> ne solicitați asistență sau să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, de activitățile și/sau serviciile noastre precum și de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. Scopul prelucrării în acest caz este analizarea cererilor dvs. și oferirea de răspunsuri la acestea. -> dacă sunteți vizitator al site-ului nostru web, folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet www.cpss.ro, pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul formularelor on-line disponibile, precum și pentru a trimite informații, buletine newsletter, serviciu la care v-ați abonat în prealabil, în timp ce ați vizitat site-ul nostru. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon. De asemenea, putem folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia. -> vă putem oferim informații în formă electronică - materiale informative, newsletter, materiale de specialitate despre serviciile noastre, etc, precum și despre evenimentele organizate de noi. Trimiterea acestor informații în deplină conformitate cu noile reglementari poate fi făcută daca v-ați abonat si v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi newsletter în viitor apăsând butonul Dezabonare atunci când primiți e-mail-ul respectiv sau să ne scrieți pe adresa protectia-datelor[at]cpss.ro -> putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

DE CE COLECTEAZĂ FUNDAȚIA ACESTE DATE :

Colectăm informațiile persoanelor vizate în scopuri determinate și legitime așa cum am descris mai sus, în prezenta Politică Generală de Confidențialitate, care includ, dar nu se limitează la acestea, respectiv:
-> Pentru a răspunde la întrebările și solicitările persoanelor vizate;
-> În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul prealabil al persoanei vizate;
-> Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferă fundația;
-> Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
-> Pentru a oferi reclamă și conținut personalizat;
-> Pentru a apăra fundația împotriva atacurilor cibernetice;
-> Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
-> Pentru a conforma fundația legislației;
-> Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea. Dacă furnizați Fundației Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire modalitatea în care Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate intenționează să prelucreze datele cu caracter personal, așa cum este descris în această politică generală de confidențialitate.

STOCAREA DATELOR ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligații legale de către Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate. Este de reținut faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege. Totodată, în cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau a oricărei alte perioade mai lungi impuse de lege, un regulament de păstrare a înregistrărilor sau autoritățile publice. Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele trebuie să fie șterse sau distruse în siguranță, sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor). Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la materiale informative, newsletter, etc vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru sau ne solicitați expres acest lucru. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

PARTAJAREA INFORMAȚIILOR TALE CU TERȚE PERSOANE

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate nu va dezvălui datele obținute de la persoane vizate, către alte companii terțe fără să fi obținut în prealabil un consimțământ expres și separat în acest sens. Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate confirmă, că datele cu caracter personal obținute sunt stocate în mod securizat sau sunt distruse, sens în care informăm persoanele vizate că există acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorul/furnizorii de software prin care aceștia au asigurat la rândul lor fundația că sunt conformi cu GDPR. Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate poate dezvălui datele persoanelor fizice vizate, respectând legea aplicabilă, partenerilor sau finanțatorilor sau altor terți, cum ar fi proprii împuterniciți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Vom informa persoanele vizate de fiecare data cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul acestora sau alt temei juridic. De exemplu, am putea furniza datele cu caracter personal către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât aceste date să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm. De asemenea, CPSS ar putea partaja datele persoanelor fizice vizate către parteneri sau finanțatori, dacă contractele noastre de finanțare prevăd acest lucru. Ar putea fi transmise datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor persoanei fizice vizate. Informațiile cu caracter personal vor putea fi furnizate și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

FUNDAȚIA ADUCE LA CUNOȘTINȚA ORICĂREI PERSOANE FIZICE VIZATE FAPTUL CĂ:

-> Își poate retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter sensibil sau/și pentru comunicări directe în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail sau alt mesaj electronic.
-> Dacă dorește să își exercite drepturile, o poate face prin înregistrarea unei cereri scrise, ce se depune la sediul/ punctul de lucru al Fundației Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate sau printr-o cerere scrisă transmisă la adresa de e-mail: protectia-datelor[at]cpss.ro;
-> Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există si excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să se poată decide dacă aceasta este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, fundația va facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o va respinge, însă va informa persoanele vizate asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor acestora de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a se adresa justiției.
-> Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate va încerca să răspundă solicitării acesteia în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
-> Dacă, deși depune toate eforturile, Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate nu reușește să identifice persoana vizată, iar aceasta nu îi furnizează informații suplimentare pentru a reuși să o identifice, aceasta nu va fi obligată să dea curs solicitării.

SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR:

În situația în care veți dori să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus în prezenta Politică Generală de Confidențialitate, să formulați observați sau să obțineți informații sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea asupra datelor dvs., vă rugăm să contactați Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate la adresa de e-mail protectia-datelor[at]cpss.ro pentru asigurarea faptului că Fundației Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate respectă toate cerințele Regulamentului European și legislației naționale. Răspunsul la toate cererile vă va fi transmis într-un interval de timp cât mai scurt posibil, care nu va depăși însă o lună de la primirea solicitării, cu posibilitatea prelungirii duratei cu maximum 2 luni dacă vorbim despre o prelucrare complexă ori de un volum mare de astfel de cereri. Toate solicitările pot fi depuse personal sau transmise prin poștă/curier la sediul nostru din București, Intrarea Gădinți Nr. 4, sector 1, sau prin poștă electronică la adresa de e-mail protectia-datelor[at]cpss.ro. Totodată este bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.


CPSS Cookies

We use cookies to improve your experience on our website.

Accept & Continue

Want to learn more? GDPR & Confidentiality – and – Cookie Policy