Achizitie directa servicii de transport aerian, servicii de cazare și servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer PICU

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr 4, sector 1, Cod Unic de Înregistrare 12579039, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii de transport aerian, servicii de cazare și servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer.

1. Scrisoare de intentie

2. Formulare

3. Erata