Invitatie de participare servicii audit_ER2

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, cod fiscal 12579039 (denumit în continuare Achizitor), intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de auditare financiară a proiectului “Îmbunătățirea calității serviciilor de urgenta spitalicești si prespitalicești prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare, ER2” finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

1.Invitatie de participare

2.Sectiune formulare

3.Clarificare nr.1