Activitati si rezultate

Rezultat 1: centrele de formare în asistență de urgență la nivel prespitalicesc și spitalicesc furnizează cursuri de formare de înaltă calitate conform standardelor internaționale, integrate în sistemul român de educație (medicală) continuă C(M)E.

1. Evaluarea nevoilor de formare și evaluarea capacității la nivelul centrelor de formare

Evaluarea a evidențiat numărul de posibili participanți per spital (medici și asistenți medicali), capacitatea de formare a centrelor regionale de formare (unități, formatori, echipamente de formare existente și necesare)

2. Achiziția echipamentelor de formare

In urma evaluarii Comisiei de Medicină de Urgență și Dezastre din cadrul Ministerului Sănătății și Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului de Interne au fost achizitionate o serie de echipamente IT necesare instruirii privind ghidurile de practică ce va fi desfășurată în cadrul proiectului

3. Curriculum de formare pentru ToT și formarea în cascadă dezvoltat și aprobat

A fost dezvoltatat curriculumul de formare în triaj și în managementul departamentului de urgență

4. Materiale de formare pentru ToT și formarea în cascadă dezvoltate (kit-ul de formare) ca și dezvoltarea capacității centrelor de formare

Au fost dezvoltate 2 tipuri de materiale de formare:

- pentru ToT și formarea în cascadă implementate în cadrul prezentului program

- pentru finalizarea dotării diferitelor tipuri de centre de formare (medici, asistenți medicali, paramedici, la nivelul spitalului, la nivelul ambulanțelor, etc.) cu materialele corespunzătoare formării

- paramedici – revizuirea Manualului de prim ajutor; inclusiv realizarea unor filme scurte pentru peste 50 de manevre si proceduri

- asistenți medicali - traducerea ed a 7-a a Sheey’s Manual of Emergency Care;

- medici - traducerea ed a 8-a Tintinalli’s Emergency Medicine: A comprehensive study guide

- pacienti - Instrucțiunile de externare furnizează informații critice pentru pacienți pentru gestionarea propriei îngrijiri.

5. Formarea formatorilor

- 25 medici și 14 asistenți formatori în managementul departamentului de urgență

- 130 de asistenți din 75 de spitale participanți la cursul de formare în noul protocol de triaj

-  225 de medici șefi și asistenți șefi precum și reprezentanți ai managementului din 75 de spitale participanți în cele 5 cursuri de management al departamentului de urgență

2

Rezultatul 2: Echipele de intervenție de urgență dețin cunoștințele și competențele pentru a furniza servicii conform standardelor internaționale

6. Formarea în cascadă implementată

Peste 500 de asistenți și medici din 75 de spitale din țară participanți la diverse cursuri – Triaj, Managementul Departamentului de Urgență, Dezvoltarea cercetării și Publicarea articolelor știintifice

7. Proces de ajustare a curriculum-ului de formare dezvoltat

In cadrul workshopului organizat la Bucuresti in 23 ianuarie 2016 au fost evaluate și elaborate recomandări cu privire la îmbunătățirea formării în rezidențiat la nivelul specialității de medicină de urgență.

Rezultatul 3: Serviciile de urgență prespitalicești și spitalicești sunt furnizate conform Ghidurilor de Practică Clinică implementate local, ce corespund standardelor internaționale

8. Dezvoltarea ghidurilor clinice, procesul de implementare și evaluare în funcțiune ca bază pentru îmbunătățirea calității

Realizarea a peste 27 de algoritmi, instrucțiuni pentru externare și revizuirea protocolului de triaj.