Achizitie servicii de proiectare, realizare si gazduire sub-domeniu site

Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr 4, sector 1, cod fiscal RO12579039, cont nr. RO49 MILB 0000 0000 0476 9696, deschis la Millennium Bank, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile și completările ulterioare, urmatoarele servicii: Servicii de proiectare, realizare si gazduire sub-domeniu site

 

Scrisoare de intentie si termeni de referinta