Activitati si rezultate

Rezultat intermediar 2 - Pacienţii PICU beneficiază de servicii de înaltă calitate oferite conform listelor de verificare şi protocoalelor implementate local, care corespund standardelor internaţionale

6. Elaborarea, implementarea şi procesul de evaluare ale check list-urilor şi protocoalelor sunt implementate ca bază pentru îmbunătăţireacalităţii

Au fost realizate peste 10 checklist-uri care vor contribui la îmbunătățirea calității în secțiile de terapie intesivă.

7. Formare in management la nivelul unităţilor de terapie intensivă pediatrică

În perioada 19-20 iulie 2016, la Bucureşti se organizează Cursul de Management al Departamentului de terapie intensivă dezvoltat sub egida Societății Europene de Terapie Intensivă cu participarea a 7 instructori străini și formarea a 6 instructori români care vor implementa, ulterior și în țara noastră acest curs. Obiectivul cursului este abilitarea participanţilor să dezvolte cunoştinţele şi aptitudinile în ceea ce priveşte aspectele organizaţionale şi de management ale coordonării unei unităţi de terapie intensive.