Activitati si rezultate

Rezultat intermediar 1:Centre de formare regionale abilitate să asigure un program de terapie intensivă pediatrică de doi ani cu "Atestat", în conformitate cu reglementările româneşti şi adaptate la standardele UE

1. Evaluarea capacităţii la nivelul spitalelor ce vor fi implicate în programul „Atestat”

La începutul proiectului a fost efectuată o evaluare a necesităţilor pentru a identifica resursele existente (atât materiale – facilităţi, echipamente de formare existente şi necesare, cât şi umane – formatori) pentru implicarea în dezvoltarea programului şi, ulterior, în implementarea proiectului. La această activitate au participat atât experţi naţionali cât şi internaţionali ai proiectului, respectiv Prof.P.Rimensberger şi prof.dr. Michel Berner.

În urma întâlnirii de consens din data de 24 iulie 2014, la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai centrelor de formare precum şi experţii naţionali şi internaţionali ai proiectului, au fost discutate şi agreate urmatoarele: constituirea unui Comitet Director al proiectului, durata programului de Atestat va fi de 2 ani în conformitate cu Curriculumul european de anesteziologie şi terapie intensivă şi va descrie abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a obţine „Atestatul, stabilirea criteriilor pe care trebuie să le îndeplineasca centrele de formare.

2. Achiziţia echipamentelor de formare

La propunerea coordonatorilor celor 5 centre de formare din ţara (Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj şi Tg.Mureş) şi cu aprobarea Comitetului Director al proiectului din care fac parte următorii: Prof. Dr. Dorel Săndesc, Prof. Dr. Șerban Bubenek, Prof. Dr. Coriolan Ulmeanu, Prof. Dr. Natalia Hagău, Prof. Dr. Sanda Copotoiu, Prof Dr. Ioana Grigoraș, Dr. Florin Rusu, Dr. Radu Tăbăcaru, în cadrul acestei activitati vor fi achiziţionate o serie de manuale (ex. Halperin, Kamel, Goldstein: Fluid, Electrolyte, and Acid-base Physiology. A problem-based approach. Fourth Edition, SAUNDERS ELSEVIER, 2010, ISBN: 978-1-4160-2442-2, Manual of pediatric intensive care. Kirpalani Haresh, Huang Lennox, Mark Duffet, Michael Michenko. 2009.PMPH USA, Rogers' Textbook of Pediatric Intensive Care Hardcover – May 29, 2015 by Donald H. Shaffner MD (Author), David G. Nichols MD (Author) necesare activităţii ulterioare de formare.

3. Curriculumul pentru programul „Atestat” va fi elaborat în conformitate cu tendinţele europene din domeniu

Sub coordonarea Comitetului Director a fost dezvoltat şi agreat în cadrul şedintei Comitetului Director din data de 5 aprilie 2016, curriculumul de formare (anul I şi anul II) pentru Programul de atestat de către dna.Conf. Dr. Tatiana Ciomârtan.

Finalizarea materialelor şi a documentelor pentru acreditarea de către Ministerul Sănătăţii/Ministerul Educaţiei se va realiza sub coordonarea dnei.conf.dr. Ciomârtan.

4. Materiale de formare pentru programul „Atestat” şi TOT dezvoltate

Au fost traduse şi tipărite urmatoarele materiale de curs:

 • Metoda BASIC pentru evaluare și suport în terapia intensivă (BASIC ICU)
 • Metoda BASIC pentru evaluare și suport în terapia intensivă pediatrica(Paediatric ICU)
 • Metoda BASIC pentru evaluare și suport în terapia intensivă pentru asistente medicale (Basic for Nurses)
 • Managementul Departamentului de Terapie Intensiva

5. Formarea formatorilor

În vederea pregătirii resurselor umane din cele 5 centre universitare – București, Iași, Cluj, Târgu Mureș si Timișoara, pentru implementarea programului de atestat (formare de formatori), 50 de instructori şi peste 900 de cursanți, specialiști în terapie intensivă, pediatrie, medicină de urgență au fost formați în cadrul urmatoarelor cursuri:

Metoda BASIC pentru evaluare și suport în terapia intensivă (BASIC ICU):

7 cursuri din care:

 • 2 cursuri de formare instructori organizate la Tg.Mures : in 22-24 aprilie 2015 si in 29-31 august 2015
 • 26-27 februarie 2016, Timişoara
 • 12-13 martie 2016, Cluj
 • 18-19 aprilie 2016, Iaşi
 • 20-21 mai 2016, Timişoara
 • 4-5 iulie 2016, Iaşi

Metoda BASIC pentru evaluare și suport în terapia intensivă pediatrica(Paediatric ICU):

11 cursuri din care:

 • 2 cursuri de instructori: in 19-21 septembrie 2015 la Timişoara si in 4-9 decembrie 2015 la Bucureşti 14-15 noiembrie 2015, Timişoara
 • 27-28 februarie, Cluj
 • 5-6 martie, Cluj
 • 11-12 martie 2016, Timişoara
 • 20-21 aprilie 2016, Iaşi
 • 10-11 iunie 2016, Timişoara
 • 15-16 iunie 2016, Iaşi
 • 6-7 iulie 2016, Iaşi
 • 14-15 iulie 2016, Bucureşti
 • 14-15 iulie 2016, Timişoara

Metoda BASIC pentru evaluare și suport în terapia intensivă pentru asistente medicale (Basic for Nurses):

5 cursuri din care:

 • 1 curs de formare instructori la Tg Mureş in 7-10 iunie 2015
 • 2 cursuri cu participarea instructorilor formati, la Tg Mureş in 15-17 noiembrie 2015 si 25-26 februarie 2016
 • in 19-20.03.2016 la Cluj
 • in 22-23 aprilie 2016 la Timişoara

De asemenea, pentru a pregăti resursele umane pentru programul Atestat, în luna februarie 2016 au fost organizate urmatoarele cursuri suţinute de experţi internaţionali în domeniu:

 • Cardiologie pediatrică
 • Hemodinamica
 • Ventilatie invazivă
 • Ventilatie non invazivă
 • 2 cursuri de formare de formatori în domeniul “Terapie intensivă pediatrică și de adulți’ și „Toxicologie pediatrică” finalizate cu diplomă acordată de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației

Rezultat intermediar 2 - Pacienţii PICU beneficiază de servicii de înaltă calitate oferite conform listelor de verificare şi protocoalelor implementate local, care corespund standardelor internaţionale

6. Elaborarea, implementarea şi procesul de evaluare ale check list-urilor şi protocoalelor sunt implementate ca bază pentru îmbunătăţireacalităţii

Au fost realizate peste 10 checklist-uri care vor contribui la îmbunătățirea calității în secțiile de terapie intesivă.

7. Formare in management la nivelul unităţilor de terapie intensivă pediatrică

În perioada 19-20 iulie 2016, la Bucureşti se organizează Cursul de Management al Departamentului de terapie intensivă dezvoltat sub egida Societății Europene de Terapie Intensivă cu participarea a 7 instructori străini și formarea a 6 instructori români care vor implementa, ulterior și în țara noastră acest curs. Obiectivul cursului este abilitarea participanţilor să dezvolte cunoştinţele şi aptitudinile în ceea ce priveşte aspectele organizaţionale şi de management ale coordonării unei unităţi de terapie intensive.