Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova

Proiectul Româno - Elveţian Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova (REPEMOL) reprezintă o continuare a acţiunilor începute de Guvernul Elveţiei, prin intermediul SDC (Swiss Development and Cooperation Agency), pentru a sprijini îmbunătăţirea serviciilor pentru sănătatea mamei şi copilului în Republica Moldova.

Proiectul REPEMOL este o intervenţie complexă, multidimensională asupra sistemului de sănătate din Republica Moldova şi sănătăţii populaţiei.

El a demarat în anul 2008, ca răspuns la solicitarea directă a Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova către SDC.

Proiectul are ca scop creşterea eficacităţii şi eficienţei sistemului de asistenţă medicală pediatrică printr-o schimbare sistemică, răspunzând strategiei Ministerului Sănătăţii privind regionalizarea asistenţei medicale în Republica Moldova. El este dezvoltat în conformitate cu Strategia de cooperare SDC întru sprijinirea reformei sistemului de sănătate în Republica Moldova şi asigurarea accesului universal şi echitabil al tuturor mamelor şi copiilor la servicii de sănătate adecvate (asistenţă perinatală, asistenţă pediatrică, sănătate sexuală şi reproductivă pentru tineri). 

 

Inaugurarea oficială a Secției primiri urgențe a Spitalului raional Cahul

Sursa: http://www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova/ro/Home/News/News_Detail?itemID=221105

 

Proiectul REPEMOL prevede un sistem descentralizat, regionalizat de asistenţă medicală pediatrică, cu centre/spitale pediatrice regionale, care furnizează asistenţă medicală de calitate înaltă şi nediscriminatorie tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 0-18 ani din cele trei regiuni virtuale (Nord, Centru şi Sud). El îşi propune să consolideze capacitatea centrelor pediatrice regionale şi să sprijine constituirea unui sistem eficace de transport medical pentru trimiterea cazurilor severe la centrele pediatrice regionale. În mod ideal, toţi bebeluşii şi copii din Moldova cu afecţiuni severe vor avea acces egal la serviciile de urgenţă şi terapie intensivă de înaltă calitate în centrele regionale. 

Material din Campania națională pentru prevenirea accidentelor produse în condiții casnice în rândul copiilor de 0-5 ani - ”O casă fără pericole pentru copilul tău!”

 

Rezultatele și produsele fazelor anterioare ale proiectului:

Rezultatul 1: La nivelul politicii de organizare, finanţare şi prestare a serviciilor de urgenţă şi terapie intensivă îmbunătăţită.

Produsul 1.1 - Sistem pediatric de urgenţe regionalizat şi de terapie intensivă reglementat, implementat şi monitorizat.

Rezultatul 2: La nivel de prestator - Prestarea serviciilor de urgenţă şi terapie intensivă de calitate disponibilă şi accesibilă în întreaga țară.

Produsul 2.1 - Secţii moderne de urgenţe pediatrice şi terapie intensivă sunt organizate şi dotate cu echipamentul necesar;

Produsul 2.2 - Resurse umane instruite complet pentru servicii de urgenţe pediatrice şi terapie intensivă;

Produsul 2.3 - Mecanisme de calitate în urgenţe pediatrice şi terapie intensivă dezvoltate şi implementate.

Rezultatul 3: La nivel de comunitate - Comunităţile, mamele şi taţii au îmbunătăţit supravegherea copiilor lor, au luat măsuri pentru a preveni accidentele domestice şi cunosc cum şi când să utilizeze serviciile de urgență.

Produsul 3.1 - Cunoştinţe îmbunătăţite ale femeilor şi bărbaţilor în familii cu privire la accidentele copiilor în gospodării şi serviciile de urgenţă regionale disponibile. 

Proiectul se derulează în perioada 2008-2017 (trei faze), iar finanțatorul este OSI Swiss Development and Cooperation Agency.