Personal medical pentru toţi, toţi pentru personalul medical (Health Workers for and All for Health Workers – HW4ALL)

Proiectul „Personal medical pentru toţi, toţi pentru personalul medical” are ca obiectiv general consolidarea colaborării şi schimbului de bune practici, precum şi dezvoltarea unor instrumente adecvate pentru susţinerea politicilor statelor membre privind forţa de muncă în domeniul sănătăţii, contribuind, astfel, la asigurarea accesului egal la îngrijire medicală.

Obiectivul specific al proiectului: creşterea gradului de înţelegere a decidenţilor europeni şi de implicare reală a acestora în revizuirea politicilor şi practicilor dovedite contraproductive în domeniul resurselor umane din sănătate, pentru a răspunde lipsei acute de personal medical şi a atinge Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

Toată lumea ar trebui să aibă acces la servicii de sănătate. Dacă, însă, deficitul global de resurse umane din sănătate rămâne neschimbat, la nivel mondial, un miliard de oameni nu vor vedea un cadru medical pe tot parcursul vieţii lor.

În prezent, România are cel mai redus număr de cadre medicale raportat la populaţie între ţările Uniunii Europene, iar fenomenul de migraţie a resurselor umane din sănătate continuă într-un ritm îngrijorător.

Acţiuni comune pentru constituirea unei forţe de muncă sustenabile în domeniul sănătăţii şi întărirea sistemelor de sănătate sunt necesare la nivel global.

Proiectul „Personal medical pentru toţi, toţi pentru personalul medical” a fost lansat cu ocazia evenimentului „Săptămâna mondială a lucrătorilor în domeniul sănătăţii” (8-12 aprilie 2013) şi este susţinut activ de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) – Biroul Regional pentru Europa, care joacă un rol important în eforturile depuse pentru constituirea unei forţe de muncă sustenabile în domeniul sănătăţii şi de către Alianţa Forţei de Muncă Globale în Sănătate.

Partenerii de implementare a proiectului „Personal medical pentru toţi, toţi pentru personalul medical” sunt: African Medical and Research Foundation (Italia), Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (România), Humanitarian Aid Foundation Redemptoris Missio (Polonia), Health Poverty Action (Marea Britanie), Medicus Mundi International Network, Memisa Belgium (Belgia), Federation of Associations of Medicus Mundi (Spania), Terre des Hommes (Germania), şi Wemos (Olanda), în calitate de coordonator.

Rezultate în 2013:

  • Elaborarea şi pregătirea pentru publicarea setului operațional pentru utilizatori. Acesta conţine instrumente utile iniţierii unui dialog constructiv al tuturor părţilor interesate în identificarea de soluţii viabile, care să răspundă atât crizei actuale din România privind migrarea profesioniştilor din sănătate, cât şi adresării problemei la nivel european şi global. Materialele de referinţă ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) privind resursele umane din sănătate - acum disponibile şi în limba română – sunt: Codul global de practică al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind recrutarea internaţională a personalului medical, Un ghid al utilizatorului pentru decidenţii europeni, Declaraţia de la Kampala.
  • Realizarea unei analize la nivel naţional privind resursele umane din sănătate  - studiu comprehensiv cu aplicarea unui chestionar la nivel naţional, conducerea unor interviuri semi-structurate, consultarea principalilor actori cheie şi experţi din domeniul resurselor umane din sănătate, cu formularea de propuneri şi recomandări care să contribuie la identificarea, dezvoltarea şi promovarea unor politici de sănătate, strategii şi intervenţii coerente şi durabile, care ar putea susţine asigurarea pe termen lung a personalului medical adecvat la nivel naţional, ţinând totodată cont de contextul european şi tendinţele înregistrate la nivel global.
  • Lansarea, împreună cu partenerii proiectului, a platformei de colaborare online, un spaţiu accesibil via internet, în care toate părţile interesate sunt invitate să colaboreze, să împărtăşească opinii, idei, exemple de bune practici şi să formuleze propuneri cu privire la rezolvarea problemei resurselor umane din sănătate la nivel naţional, european şi internaţional. Utilizatorii acestei platforme de colaborare online au ocazia să se alăture procesului de promovare a schimbării situaţiei actuale, contribuind direct la creşterea coerenţei la nivelul politicilor de dezvoltare şi cooperare şi la promovarea dezvoltării unei politici coerente de dezvoltare, susţinere şi reţinere a resurselor umane din sănătate la nivel naţional şi în cadrul Uniunii Europene.
  • Identificarea de bune practici privind recrutarea personalului medical – la nivel local (operaţional) şi central (decizional) - este un proces continuu realizat în cursul implementării proiectului.
  • În anul 2013 au fost identificate 4 cazuri care pot fi considerate modele de bună practică şi care sunt în curs de documentare, urmând a fi publicate după validare, în conformitate cu criteriile de eligibilitate agreate în cadrul parteneriatului multi-naţional al proiectului.

 

Proiectul se derulează în perioada Ianuarie 2013 – Decembrie 2015.

Finanțatorul este Uniunea Europeană/EuropeAid.