Raportare încălcări ale legii/fraude

Potrivit reglementărilor legale (Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public), persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în activitatea Fundației Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) au la dispoziție următoarele canale și modalități de raportare:

Canale interne de raportare ale Fundației

1. Raportarea scrisă, prin completarea Formularului de raportare.

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz. Prin excepție de la prevederile alin. (1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Metode de transmitere a raportării în scris (a Formularului de raportare completat):

  • a. Pe email, la adresa: avertizorpublic@cpss.ro.
  • Acest e-mail este gestionat doar de Persoana desemnată din cadrul Fundației, în condițiile și în conformitate cu prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public. Formularul de raportare în format electronic transmis pe e-mail va fi accesat doar de către Persoana desemnată.
  • b. Prin poștă, la adresa: Fundaţia Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, Intrarea Gădinți nr.4, sector 1, București, cod poștal 011066.
  • c. Depunere personală a Formularului de raportare completat, la sediul Fundației Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, Intrarea Gădinți nr.4, sector 1, București.
La transmiterea prin poștă sau depunere personală a Formularului de raportare completat, acesta, împreună cu dovezile în susținerea raportării (dacă sunt disponibile), se introduc într-un plic închis, pe care se scrie „Confidențial – Raportare avertizor în interes public”. Pe plic nu se trece identitatea și adresa avertizorului care a depus/expediat avertizarea. Plicul va ajunge doar la Persoana desemnată, aceasta având dreptul exclusive de a-l deschide.

2. Raportarea prin telefon, la numărul de telefon: 021 252 1795, în orice zi lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 16.00.

Pentru confidențialitatea raportării sale, avertizorul în interes public care apelează numărul 021 252 1795 în vederea efectuării unei raportări, va solicita legătura cu Persoana desemnată pentru o raportare în calitate de avertizor în interes public, fără a da detalii despre identitatea sa sau obiectul raportării, și va fi transferat imediat către Persoana desemnată.

3. Raportarea verbală, prin întâlnire personală cu Persoana desemnată din cadrul Fundației Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate.

Avertizorul în interes public poate solicita direct Persoanei desemnate, pe email (avertizorpublic@cpss.ro) sau telefonic (021 252 1795), o întâlnire față în față, la sediul Fundației din Intrarea Gădinți nr.4, sector 1, București, sau, pentru păstrarea confidențialității, în alt loc public din București stabilit de comun acord, în timpul programului de lucru.

Canale externe de raportare

1. Către Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență.
Avertizorul în interes public care alege să se adreseze pe canalul extern Agenției Naționale de Integritate (ANI) pentru a raporta încălcări ale legii, o poate face prin următoarele modalități:

  • a. online, pe Platforma Avertizori (https://avertizori.integritate.eu/);
  • b. prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
  • c. telefonic, la numărul 0372 069 869;
  • d. prin poștă, la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București, “în atenția Direcției Avertizori în interes public”;
  • e. personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă la avertizari@integritate.eu).

Mai multe detalii, actualizate la zi, pe site-ul web ANI: https://www.integritate.eu/Home.aspx

2. Divulgare publică – către presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc.

CPSS Cookies

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru.

Acceptă & Continuă

Vrei să înveți mai multe? GDPR &Confidențialitate – si – Politica Cookies