Achizitie directa masti HEPA

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate cu sediul în Str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, Bucureşti, telefon 021/2521795, fax 021/2521794, partener în cadrul proiectului RO19.01 „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România prin creşterea controlului tuberculozei” – Programul RO19 „Iniţiative în sănătatea publică”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în baza Acordului de Parteneriat incheiat cu Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, intenţionează să achiziţioneze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 și prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, masti HEPA destinate suporterilor DOTS.

1. Scrisoarea de intentie http://www.cpss.ro/images/documente/Scrisoare de intentie achizitie directa de masti HEPA.pdf