Achizitie servicii de auditare financiara ER

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate cu sediul în Str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, Bucureşti, telefon 021/2521795, fax 021/2521794, implementator al proiectului "Imbunatatirea calitatii serviciilor de urgenta pre-spitalicesti si spitalicesti prin dezvoltarea si implementarea unui program de formare" din cadrul Fondului
Tematic “Reforme în domeniul sănătății” din cadrul Programului de Cooperare
Elvețiano-Român
, intenţionează să achiziţioneze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii deauditare financiară a proiectului  anterior mentionat. 

1. Scrisoarea de intentie si termenii de referinta www.cpss.ro/images/documente/4.1 Scrisoare de intentie_audit ER.pdf

 
Clarificari: