Achizitie servicii auditare financiara PICU

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate cu sediul în Str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, Bucureşti, telefon 021/2521795, fax 021/2521794, implementator al proiectului "Imbunatatirea calitatii serviciilor de terapie intensiva pediatrica prin dezvoltarea si implementarea unui program de formare" in cadrul Fondului
Tematic “Reforme în domeniul sănătății” din cadrul Programului de Cooperare
Elvețiano-Român
, intenţionează să achiziţioneze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii de auditare financiară a proiectului  anterior mentionat. 

1. Scrisoarea de intentie si termenii de referinta www.cpss.ro/images/documente/4.1 Scrisoare de intentie_audit PICU.pdf

2. Formularele de completat  - Descarca fisier

 Clarificari:

Clarificare 1