Achizitie directa servicii servicii hoteliere, servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer în Tg Mures_ER

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr 4, sector 1, cod fiscal 12579039, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii hoteliere, servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer în Tg Mures in cadrul programului ER.

1.Scrisoare de intentie

2.Formulare

3.Clarificari

4.Erata