Achizitie directa servicii de transport aerian_PICU

Fundaţia Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinţi nr 4, sector 1, Cod Unic de Înregistrare 12579039, intenţionează să achiziţioneze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii de transport aerian.

1.Scrisoare de intentie