Achizitie directa servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer în Tg Mures_PICU

Fundaţia Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinţi nr 4, sector 1, cod fiscal 12579039, intenţionează să achiziţioneze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,
servicii hoteliere, servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer în Tg Mures.

1.Scrisoare de intentie

2.Formulare