Achizitie directa servicii hoteliere, servicii de restaurant și catering și servicii de traducere simultană și interpretariat_PICU

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr 4, sector 1, cod fiscal 12579039, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii hoteliere, servicii de restaurant și catering și servicii de traducere simultană și interpretariat.

1. Scrisoare de intentie

2. Formulare

3.Clarificari nr.1