Achizitie directa servicii de realizare film - sesiuni formare_PICU

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate cu sediul în Str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, București, telefon 021/2521795, fax 021/2521794, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii de realizare film - sesiuni formareîn cadrul proiectului„Îmbunătățirea calității serviciilor în unitățile de terapie intensivă pediatrică prin implementarea unui program de formarefinanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

1.Scrisoare de intentie

2.Sectiunea formulare