Invitatie de participare_org evenimente TF_B_ 05 04 2016_PICU

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr 4, sector 1, cod fiscal 12579039, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii de restaurant și catering, servicii de închiriere sală de conferințe și servicii de închiriere de autoturisme cu sofer pentru transfer Tg. Mureș – Cluj Napoca și retur și tansfer de la aeroport Otopeni la hotel în București și retur.

1.Invitatie de participare

2.Sectiunea documente