Achizitie directa de materiale consumabile

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate cu sediul în Str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, București, telefon 021/2521795, fax 021/2521794, partener în cadrul proiectului RO19.01 „Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei” – Programul RO19 „Inițiative în sănătatea publică”, finanțat prin Granturile Norvegiene 2009-2014 în baza Acordului de Parteneriat încheiat cu Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 și prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, rechizite și materiale consumabile.

1.Scrisoare de intentie

2.Formulare

3.Clarificari nr.1