Invitatie de participare_servicii multiplicare materiale_ER

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate cu sediul în Str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, București, telefon 021/2521795, fax 021/2521794, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, servicii de tipărire, multiplicare, binduire și distribuție materiale în cadrul proiectuluiÎmbunătățirea calității serviciilor de urgență spitalicești si prespitalicești prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare” finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

 

1.Invitatie de participare

 

2.Sectiunea formulare

 

3.Mostra material