Achizitie directa de servicii de consiliere juridica

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate cu sediul în Str.Intrarea Gădinți nr.4, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.252.17.95, fax: 021.252.17.94, partener în cadrul proiectului RO19.01 „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei” – Programul RO19 „Iniţiative în sănătatea publică”, finanțat din Granturile Norvegiene 2009-2014 în baza Acordului de Parteneriat încheiat cu Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, intenţionează să achiziţioneze servicii de consiliere juridică prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, SEE și de convergență.

1.Scrisoare de intentie

2.Caiet de sarcini

3.Formulare

4. Raspuns la solicitările de clarificări nr.1

5. Notificare prelungire termen de depuntere oferte achiziție servicii de consiliere juridică - WP7 RO19.01

6. Răspuns la solicitările de clarificări nr.2 

7. Raspuns la solicitarile de clarificari nr.3

8. Decizie anulare achizitie