Achizitie directa de echipamente

Descriere: ”Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate cu sediul în Str.Intrarea Gădinți nr.4, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.252.17.95, fax: 021.252.17.94, partener în cadrul proiectului RO19.01 „Îmbunătăţirea stării de sănătate a populației din România prin creșterea controlului tuberculozei” – Programul RO19 „Iniţiative în sănătatea publică”, finanțat din Granturile Norvegiene 2009-2014 în baza Acordului de Parteneriat încheiat cu Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, intenţionează să achiziţioneze, prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr.1284/08.08.2016 și prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, echipamente.”

Atasamente:

  1. Scrisoare de intentie
  2. Caiet de sarcini
  3. Răspuns la solicitările de clarificări
  4. DUAE editabil

Arhiva denumita ”Formulare