Achizitie directa servicii de cazare, servicii de restaurant și catering, in Bucuresti si Tg. Mures_sept_ER2

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, cod fiscal 12579039 (denumit în continuare Achizitor), intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de cazare, servicii de restaurant și catering, in Bucuresti si Tg. Mures.

1. Invitatie de participare

2.Sectiunea formulare