Anunţ de prelungire a termenului de depunere a candidaturilor pentru recrutarea și selecția formatorilor

În cadrul procedurii de recrutare și selecție a 8 formatori pentru proiectul „Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB”, conform deciziei numărul 685 din 30.08.2018, Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate anunță persoanele interesate de prelungirea termenului de depunere a dosarelor de candidatură și modificarea calendarului procesului de selecție, după cum urmează:

  1. Depunerea dosarelor candidaților se poate face până la data de 12 septembrie ora 13.00;
  2. Afișarea tabelului cu persoanele admise pentru etapa de evaluare (dosare complete, documente de suport conforme) și programarea desfășurării interviurilor se va face pe data de 13 septembrie 2018;
  3. Desfășurarea interviurilor, conform programărilor, pe data de 14 septembrie 2018;
  4. Afișarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție, pe data de 17 septembrie 2018;
  5. Depunerea contestațiilor, pe data de 18 septembrie 2018;
  6. Soluționarea contestațiilor, pe data de 19 septembrie 2018;
  7. Afișarea soluționării contestațiilor, pe data de 20 septembrie 2018.