Achizitie directa servicii de cazare, servicii de restaurant și catering, in Bucuresti_18-19 oct_ER2

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, cod fiscal 12579039 (denumit în continuare Achizitor), intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de cazare, servicii de restaurant și catering.

1.Invitatie de participare

2.Sectiunea formulare

3.Erata nr.1

4. Adresa clarificari nr.1