Achizitie Servicii de tipărire manuale de specialitate medicală

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) – în calitate de achizitor - intenţionează să atribuie contractul „Servicii de tipărire manuale de specialitate medicală”, cod CPV 79824000-6 Servicii de tipărire şi de distribuţie, prin derularea unei licitații deschise, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 (art. 68).

Achiziţia serviciilor se face în cadrul şi pentru proiectul „Îmbunătățirea calității serviciilor de urgenta prespitalicesti si spitalicesti prin dezvoltarea si implementarea unui program de formare, etapa 2” finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

1. Documentatie de atribuire

2.Sectiunea formulare