Achizitie servicii productie filme_ER 2

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) – în calitate de achizitor - intenţionează să atribuie contractul „Servicii de producție filme didactice si de informare”, cod CPV 92111250-9 Producție de filme de informare, prin derularea unei proceduri simplificate, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 (art. 113).

1.Invitatie de participare

2.Sectiunea formulare