Invitatie de participare organizare evenimente Bucuresti, Tg Mures_iulie 2019_ER2

Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, cod fiscal 12579039 (denumit în continuare Achizitor), intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de cazare, servicii de restaurant și catering, aferente organizării a patru evenimente la București și Tg Mureș în perioada 01-17.07.2019 și servicii de cazare și cină la Galați pentru 2 persoane în 30.06.2019.

1. Invitatie de participare

2.Sectiunea formulare