Anunt de recrutare si selectie formatori

În cadrul proiectului Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” Fundatia Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) organizează procedura de recrutare și selecție a minim 3 formatori. Aceștia vor asigura activități de formare în cadrul cursurilor organizate în cadrul proiectului, în perioada octombrie 2019 - februarie 2020

Formatorii selectați vor derula programe de formare specifică pentru asistenți medicali comunitari, asistenți medicali care lucrează în cabinetele medicilor de familie, mediatori sanitari și asistenți sociali în localitățile Bacău și Iași.

Vă rugăm să găsiți detalii referitoare la procesul de selecție în anunț, iar formularele de candidatură, în anexe.

1. Anunț de recrutare și selecție formatori

2. Nota de informare GDPR

3. Anexe