Anunț de recrutare și selecție formatori

În cadrul Proiectului „Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB”, Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) organizează procedura de recrutare și selecție a maximum 18 formatori.

Aceștia vor asigura activitățile de formare în cadrul cursurilor planificate în cadrul proiectului, în perioada martie - octombrie 2020.

Vă rugăm să găsiți detalii referitoare la procesul de selecție în anunț, iar formularele de candidatură, în anexe.

1. Anunț de recrutare și selecție formatori

2. Nota de informare GDPR

3. Anexe: formularele ce se vor completa și se vor include în dosarul de candidatură