Echipa CPSS România

 
Dana Otilia Farcașanu – Președinte executiv 
Ioana Daramuş - Director de programe 
Daniel Ciurea – Director de programe 
Mirela Mustață – Specialist Comunicare și relații publice
Letiția Mihail – Coordonator program 
Raluca Popescu – Contabil-Şef 
Cătălin Drăgan – Contabil
Corina Ștefan – Resurse umane
Aurelian Dan – Administrator de rețea / administrator
 
Personalului din echipa de bază i se adaugă o echipa de consultanți angajați pe bază de contract, în funcție de cerințele specifice ale proiectelor. Aceștia sunt selectați dintr-o bază de date de peste 100 de specialiști naționali și internaționali. Consultanții CPSS au expertiză și o experiență bogată acumulată în proiecte din țările Europei Centrale și de Est.