• Proiecte demarate în 2006

 • Creșterea disponibilității serviciilor de sănătatea reproducerii

  Finanțator: UNFPA
  Țara: România

  Derulat între 2006-2007, prin acest proiect am evaluat, pe de o parte, furnizarea de servicii de sănătate a reproducerii de către medicii de familie și medicii specialiști și pe de altă parte utilizarea acestor servicii de către diferite grupuri populaționale (populația generală, populația din zona rurală, populația romă, etc).

 • Dezvoltarea capacităților manageriale ale grupurilor de coordonare locală în cadrul programului "Inițiativă pentru sănătatea familiei", finanțat de USAID și implementat de JSI

  Finanțator: JSI Research & Training Institute (JSI)/USAID
  Țara: România

  În perioada 2006-2007 am contribuit la consolidarea aptitudinilor manageriale ale membrilor Grupurilor de Coordonare Locală (GCL), în cadrul programului de țară "Initiațiva pentru Sănătatea Familiei", finanțat de USAID și implementat de JSI Research & Training Institute din Statele Unite. Membrii GLC sunt reprezentanți ai instituțiilor pulice locale sau deconcentrate din sectoare de activitate cu atribuții și roluri în domeniul vast al sănătății reproducerii, al sănătății mamei și copilului. În cadrul proiectului am dezvoltat un curriculum de curs cu manualele și materialele de training aferente și am instruit membrii GLC constituite în 11 orașe- reședinte de judet, astfel încât aceștia să fie pregătiți să planifice, implementeze și monitorizeze cât mai bine intervențiile pe care le coordonează.

 • Evaluarea programului mediatorilor sanitari roma

  Finanțator: JSI Research & Training Institute (JSI)/USAID
  Țara: România

  Derulat între anii 2006-2007, proiectul a evaluat eficacitatea programului mediatorilor sanitari de etnie romă. http://www.anr.gov.ro/docs/Politici/Evaluarea_PMSR_raport_final.pdf

 • Îmbunătățirea mecanismelor de decizie la nivelul Spitalului Floreasca București

  Finanțator: Fundația Spitalului de Urgență Floreasca
  Țara: România

  Desfășurat în perioada 2006-2007, această intervenție a susținut îmbunătățirea alocării resurselor Spitalului Clinic de Urgență București.

 • Procesul de reformă a sistemului de sănătate din Arabia Saudită

  Finanțator: King Faisal Specialist and Research Hospital
  Țara: România

  Derulat în anul 2006, prin acest proiect am urmărit îmbunătățirea eficienței spitalului King Faisal prin realizarea unui raport de analiză SWOT asupra implementării mecanismului AR-DRG

 • Program de formare pentru spitalele din cadrul Ministerului Transporturilor

  Finanțator: Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor
  Țara: România

  Desfășurat în perioada 2006-2008, prin acest proiect am contribuit la instruire personalului spitalelor din rețeua Ministerului Transporturilor în finanțarea spitalelor în sistem DRG.

 • Proiect Dezvoltarea Strategiei de Sănătate în Republica Moldova și a Planului de Acțiune

  Finanțator: Swiss Development and Cooperation Agency (SDC Moldova)
  Țara: Republica Moldova

  În primele șase luni ale anului 2007, am sprijinit Ministerul Sănătății din Republica Moldova să dezvolte Strategia Națională de Sănătate și Planul de Acțiune, într-un proiect finanțat de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare/Biroul din Moldova. Împreună cu compania elvețiană KEK-Consultants, am dezvoltat structura documentelor strategice și procesul de lucru, le-am validat cu decidenții, sprijinind apoi grupurile de lucru tematice (guvernare, finanțare, furnizarea serviciilor de sănătate, resurse umane) să dezvolte și armonizeze măsuri strategice și acțiuni concrete, cu sursele de finanțare aferente, pentru Planul de acțiune al Strategiei.

CPSS Cookies

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru.

Acceptă & Continuă

Vrei să înveți mai multe? GDPR &Confidențialitate – si – Politica Cookies