• Proiecte demarate în 2007

 • Combaterea fumatului activ și pasiv prin creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la legislaţia din domeniu

  Finanțator: EU-PHARE
  Țara: România

  Implementat în anul 2007, prin acest proiect am urmărit creşterea gradului de conştientizare a populaţiei generale şi a decidenţilor din instituţii şi localuri publice cu privire la efectele nocive ale fumatului activ şi pasiv precum şi în ceea ce privește prevederile legislative în vigoare referitoare la fumat.

 • Comunicarea pentru schimbarea comportamentelor în controlul tuberculozei – de la strategie națională la intervenții locale

  Finanțator: Fondul Global pentru Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFTAM) prin Ministerul Sănătăţii - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global şi a Băncii Mondiale
  Țara: România

  Implementat pe o durată de 7 ani, între 2007-2014, acest proiect a urmărit reducerea morbidității și mortalității prin tuberculoză și limitarea răspândirii infecției și bolii în rândul populațiilor sărace și vulnerabile, a familiilor acestora și a comunităţilor, folosind intervenții de informare, educare și comunicare.

 • Dezvoltarea Masterplanului de Asistență Medicală Primară în Republica Moldova

  Finanțator: Banca Mondială/Ministerul Sănătății din Republica Moldova
  Țara: Republica Moldova

  Între aprilie și decembrie 2007, în proiectul finanțat de către Banca Mondială prin competiție deschisă, am contribuit la modelarea rețelei de asistență medicală primară în Republica Moldova, pentru a furniza servicii de calitate și cost eficace populației. Analiza distribuției geografice a forței de muncă existente în asistența medicală primară, a infrastructurii, dar și a serviciile necesare și costurilor aferente, au condus la modelarea unui Master plan, validat și acceptat de decidenți, care a inclus și nevoile de investiții pe termen scurt și mediu în resursele umane și infrastructură

 • Îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea accesului la serviciile de bază a populaţiei din Roşia Montană, Judeţul ALBA

  Finanțator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă
  Țara: România

  În perioada 2007-2008, prin acest proiect am sprijinit îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea accesului la servicii de sănătate adecvate al populației din Roșia Montană.

 • Intervenții pentru controlul tuberculozei în sprijinul Programului Național TB (PNTB)

  Finanțator: Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Fundația Romanian Angel Appeal
  Țara: România

  Desfășurat între anii 2007-2012, acest program a contribuit la reducerea transmiterii tuberculozei în rândul populațiilor sărace și vulnerabile, al familiilor acestora și al comunităților, prin intervenții de informare, educare și comunicare orientate în vederea adoptării unui comportament adecvat față de prevenirea și tratamentul tuberculozei.

CPSS Cookies

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru.

Acceptă & Continuă

Vrei să înveți mai multe? GDPR &Confidențialitate – si – Politica Cookies