Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr 4, sector 1, cod fiscal RO12579039, intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii hoteliere, servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer.

1.Invitatie de participare

2. Sectiunea formulare

3.Clarificari nr.1