Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) cu sediul în București, str. Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, cod fiscal 12579039 (denumit în continuare Achizitor), intenționează să achiziționeze, prin "Cumpărare directă", în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, servicii de cazare, servicii de restaurant și catering și servicii de închiriere de autoturism cu sofer pentru transfer de la aeroport Otopeni la hotel și retur (4 loturi).

1. Invitatie de participare

2.Sectiunea formulare

3.Clarificare nr.1