Proiect ASIGUR Bacau si Vrancea

Proiectul își propune să furnizeze servicii sociale integrate pentru 1250 de persoane din 50 de localități (49 de localități din mediul rural, 1 localitate din mediul urban – toate cu mai puțin de 20.000 locuitori) din județele Bacău și Vrancea.

În cadrul proiectului va fi dezvoltat un model de intervenție în lucrul cu grupurile vulnerabile: – va fi dezvoltată capacitatea celor 50 de UAT implicate prin asigurarea suportului metodologic din partea DGASPC Bacău și DGASPC VN;

Proiectul continuă inițiativa de succes AURORA a UNICEF în județul Bacău, extinzând intervenția la noi comunități și, mai mult, dezvoltând un instrument digital scalabil compatibil AURORA cu funcționalități complementare acesteia.

Grupurile vulnerabile vizate de prezentul proiect sunt persoanele cu dizabilități, inclusiv copiii (889 persoane), membrii familiilor vulnerabile (361 persoane). În total, 1250 de persoane vor beneficia de servicii sociale și servicii medicale, din care 200 vor beneficia și de servicii de educație parentală. Acestora li se adaugă profesioniștii implicați în lucrul cu grupuri vulnerabile în cele 50 de localități (min. 100 persoane).

DGASPC Bacău va fi responsabilă de coordonarea proiectului și a intervenției în județul Bacău, DGASPC Vrancea va fi responsabilă de coordonarea intervenției în județul Vrancea, iar CPSS va asigura serviciile de educație parentală și medicale – mobile și telemedicină.

Proiectul ”ASIGUR Bacău și Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea)” beneficiază de un grant în valoare de 2,439.510.45 euro (11.673,057.52 lei) oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Materialul realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului.

Pentru informații oficiale despre Granturile Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro și www.frds.ro