Dezvoltarea capacitatii personalului medical din cadrul Programului National de Control al Tuberculozei in managementul cazului MDR-TB

Proiectul implementat de către CPSS, având ca recipient principal Fundaţia Romanian Angel Appeal, este o continuare a proiectelor de training desfăşurate cu succes de CPSS în anii precedenti.

Prin complexitatea informaţiilor incluse în cadrul programelor de instruire adresate personalului medical, proiectul are ca scop creşterea calităţii tratamentului pentru pacientul cu tuberculoză rezistentă la medicamente (MDR-TB).

Astfel, beneficiind de Ghidul MDR-TB şi de Manualul privind Monitorizarea în controlul tuberculozei, personalul medical instruit va avea o viziune unitară asupra acestei probleme de sănătate publică, şi, în consecinţă, va gestiona adecvat cazul MDR-TB.  Aceasta va duce, pe de o parte, la îmbunătăţirea îngrijirii pacienţilor afectaţi, iar, pe de altă parte, la prevenirea răspândirii acestei forme de tuberculoză.

Prin noutatea şi actualitatea informaţiilor oferite, programele de training desfăşurate de către CPSS în cadrul Rundei 6 s-au bucurat de un interes deosebit din partea grupurilor țintă,  iar indicatorii proiectului au fost realizați și chiar depășiți.

 

Rezultate și beneficiari:

În total, vor fi organizate 25 de sesiuni de instruire pentru un număr de 20 de participanţi per sesiune. Astfel, până la finalul proiectului, vor fi instruiţi un număr de minimum 500 de medici pneumologi şi asistente medicale din reţeaua PNCT.

Pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului, încă de la începutul proiectului, a fost creat un Grup Operaţional la nivel naţional, format din reprezentanţi ai diferitelor instituţii cu responsabilităţi în domeniul educaţiei medicale continue, precum şi reprezentanţi de la nivel central şi judeţean ai PNCT.

Până la finalul anului 2013, s-au realizat următoarele:

  • Elaborarea curriculelor de curs şi a manualului MDR-TB;
  • Tipărirea a 500 de exemplare ale manualului MDR-TB;
  • Formarea a 16 instructori-formatori pentru sesiunile de instruire în managementul cazului MDR-TB;
  • Instruirea în managementul cazului MDR-TB a unui număr de 250 medici şi asistenţi medicali – 12 sesiuni de formare realizate;
  • 3 vizite de monitorizare a instruirii în MDR-TB.

 

Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2013 - septembrie 2014, iar finanțatorul este Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel Appeal.