Prima prioritate: niciun copil invizibil! – Întărirea asistenței medicale comunitare pentru Copiii Invizibili

Prima prioritate: niciun copil invizibil! - Dezvoltarea serviciilor sociale de bază la nivel comunitar este un proiect derulat de UNICEF România din anul 2011 în 8 judeţe din zona de Nord-Est a României. Proiectul a pornit de la premisa că politicile de protecţie socială au un impact scăzut asupra celor mai vulnerabile categorii de copii şi familiile lor, mai ales din cauză că sunt axate preponderent pe dimensiunea financiară a asistenţei sociale, respectiv prestaţiile sociale.

În anul 2012, proiectului UNICEF „Prima prioritate: niciun copil invizibil!” i s-a adaugat componenta de asistenţă medicală comunitară (AMC) – respectiv proiectul “Întărirea asistenţei medicale comunitare pentru Copiii Invizibili” implementat de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS), care a fost mandatat de UNICEF România în acest sens.

Proiectul se desfăşoară în 8 judeţe pilot din regiunea de Nord-Est a ţării, respectiv: Bacău, Botoşani, Buzău, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea.

Intervenţiile directe s-au realizat în 64 de comunităţi, în faza I de implementare şi continuă în 32 de comunităţi (câte 4 comunităţi pe judeţ) în fazele II şi III, cu menținerea furnizării de asistenţă tehnică în toate cele 64 de comunităţi.

Proiectul are şi o componentă la nivel naţional (propuneri legislative şi diseminare de rezultate). Ca urmare, o serie de activităţi se desfăşoara şi în Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii asistenţei medicale comunitare (AMC) şi îmbunătăţirea integrării serviciilor medicale comunitare cu cele sociale şi de educaţie, pentru creşterea accesului populaţiei, în special al copiilor, la servicii de bază medicale şi sociale echitabile şi de calitate. 

 

Imagini din acțiunile proiectului

 

Obiectivele specifice vizează:

 • Evaluarea situaţiei curente a AMC în cele 64 de comunităţi selectate în faza I să participe la acest proiect - analiza cantitativă şi calitativă.
 • Îmbunătăţirea colaborării profesioniştilor care activează în domeniile social şi medical la nivel comunitar, local şi judeţean, în sensul promovării şi consolidării abordării integrate, al depunerii unor eforturi sinergice în beneficiul populaţiei deservite - la nivel de echipă multidisciplinară şi inter-instituţional.
 • Formarea resurselor umane din domeniul AMC în judeţele ţintă - atât la nivel comunitar, cât şi la nivel judeţean şi regional, prin elaborarea de materiale de formare adaptate şi furnizarea de sesiuni de instruire.
 • Formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului actual de funcţionare şi de reglementare a AMC, cu consultarea în prealabil a profesioniştilor care activează în domeniul socio-medical: asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari pentru comunităţile de romi, asistenţi sociali, mediatori şcolari, reprezentanţi ai autorităţilor publice de resort, experţi din domeniul AMC şi din cel al sănătăţii publice.
 • Intervenţii pilot la nivelul comunităţilor pentru creşterea accesului copiilor la servicii de AMC integrate cu cele sociale şi de educaţie. 

 

Imagini din acțiunile proiectului

Rezultatele perioadei 2012 - 2013 au cuprins:

 • Analiza cadrului legislativ curent cu fomularea unei propuneri comprehensive de revizuire a legislaţiei specifice, prin introducerea de modificări în noua lege a sănătăţii şi prin definirea unor norme de aplicare a acestei legislaţii primare.
 • Realizarea unui număr de 75 de vizite în comunităţile accesate de proiect, vizite în cadrul cărora au fost furnizate: 40 de sesiuni de instruire în ariile de interes identificate în cadrul proiectului şi 35 de sesiuni de Informare-Educare-Comunicare (IEC) - faza I de implementare proiect.
 • Iniţierea şi sprijinirea procesului de recrutare şi angajare de asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari pentru comunităţile de romi în cele 8 judeţe vizate de către proiect, prin acordarea de consiliere de specialitate şi acţiuni specifice de promovare/advocacy, ceea ce a condus la formularea de către primării a unui număr de 19 cereri de angajare de personal de specialitate.
 • Un studiu comprehensiv - istoric, analiza situaţiei curente şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului actual de funcţionare şi de reglementare a AMC (legislaţie primară şi secundară).
 • Un raport care analizează în profunzime înregistrarea populaţiei la risc în 32 de comunităţi (câte 4 comunităţi din fiecare judeţ în care se implementează proiectul) - analiza s-a realizat pe baza datelor culese cu ajutorul instrumentelor specifice, polivalente, elaborate, pilotate şi implementate în cadrul proiectului la nivel comunitar.
 • Sprijinirea şi monitorizarea furnizării de sesiuni de instruire la nivel comunitar, cu participarea unui număr de 791 persoane la risc (faza 2 implementare proiect).
 • Sprijinirea organizării (asistenţă tehnică) unui număr de 18 intâlniri cu lucrători din domeniul medical, social şi de educaţie la nivelul comunităţilor accesate de proiect.
 • Elaborarea unui suport de curs cu abord interdisciplinar/polivalent socio-medical şi de educaţie şi furnizarea unei sesiuni de formare de formatori, cu formarea unui număr de 14 specialişti din domeniile social şi medical care activează la nivelul autorităţilor judeţene de resort.
 • Sprijinirea (asistenţă tehnică) şi monitorizarea furnizării de sesiuni de instruire la nivel comunitar şi judeţean, cu formarea unui număr de 153 de profesionişti (asistenţi medicali comunitari, asistenţi sociali, mediatori roma, medici, asistente medicale, angajaţi ai primăriilor, etc).

Proiectul se derulează în perioada 15 mai 2012 – 11 ianuarie 2013 (faza I), 20 Mai 2013 - 31 ianuarie 2014 (faza II), iar în data de 27 februarie 2014 a fost aprobată continuarea fazei III (pentru o perioadă de 12 luni). Finanțatorul este UNICEF România.

 

Materiale

Alimentația sănătoasă la gravide, la mama care alăptează și la copil - Descarca brosura

Calendarul vaccinărilor - Descarca brosura

Consultația medicală prenatală și postnatală - Descarca brosura

Îndrumar pentru părinți – ghid de prim ajutor - Descarca brosura

Prevenirea anemiei feriprive la copii și la gravide - Descarca brosura

Principalele repere în dezvoltarea copilului (de la naștere până la 5 ani) - Descarca brosura