Îmbunătățirea calității serviciilor de terapie intensivă pediatrică prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare

Proiectul ”Îmbunătățirea calității serviciilor de terapie intensivă pediatrică prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare” se derulează în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român definit de Memorandumul de înţelegere între Elveţia şi Uniunea Europeană (UE ), din data de 27 februarie 2006 şi actul adiţional din 25 iunie 2008 pentru Bulgariei şi România, precum şi în urma semnării acordului-cadru româno - elveţian privind contribuţia elveţiană (7 septembrie 2010).

Intervenția curentă va contribui semnificativ la dezvoltarea serviciilor de terapie intensivă pediatrica la standardele europene, prin dezvoltarea sub-specialității de terapie intensivă pediatrică, urmând, astfel, recomandările Societății Europene de Terapie Intensivă Pediatrică și Neonatologică. Acest lucru va determina dezvoltarea unui curriculum de formare și a ghidurilor de practică pentru contextul românesc, care este strâns legată de standardele UE. Pe lângă dezvoltarea curriculum-ului și actualizarea ghidurilor de practică clinică (GPC), activitatea se angajează în actualizarea facilității de instruire, formare de formatori și  înscrierea pediatrilor în noul program de instruire.

Proiectul va viza părțile interesate: profesioniști români de pediatrie și de terapie intensivă,  asociaţiile profesionale, instituţiile de formare, organismele guvernamentale cum ar fi cele de sănătate publică, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Obiectivul general : copiii români beneficiază de rezultate  îmbunătăţite în ceea ce priveşte sănătatea, ca urmare a dezvoltării serviciilor de terapie intensivă.

Obiectiv: Medicii pediatri, care promovează programul de formare în terapie intensivă pediatrică, presteză servicii de terapie intensivă pediatrică bazate pe standarde internaţionale.

Rezultat  1: centrele de formare regionale oferă un program de terapie intensivă pediatrică doi ani cu "Atestat", în conformitate cu reglementările românești adaptate la standardele UE (ESPNIC);

Rezultatul  2: pacienţii din secţiile de trapie intensivă pediatrică beneficiază de servicii de înaltă calitate, oferite în conformitate cu ghidurile clinice de practică implementate la nivel local, care corespund standardelor internaționale.

Proiectul va avea o durata de 24 de luni, începând din luna mai 2014.