Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență la nivel de pre-spital și spital prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare

Proiectul ”Îmbunătățirea calității serviciilor de urgență la nivel de pre-spital și spital prin dezvoltarea și implementarea unui program de formare” este propus în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, definit de Memorandumul de înțelegere între Elveția și Uniunea Europeană (UE ), din data de 27 februarie 2006 și de actul adițional din 25 iunie 2008 pentru Bulgaria și România, precum și în urma semnării acordului-cadru româno-elvețian privind contribuția elvețiană, semnat la 7 septembrie 2010.
 
Obiectivul general al contribuției elvețiene este reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Prin acest program, Elveția se angajează să sprijine procesul de integrare europeană a României, prin punerea în aplicare a mai multor fonduri tematice.

Obiectiv general al proiectului: Pacienții care au nevoie de servicii de urgență la nivel de prespital și spital să beneficienze de servicii de înaltă calitate oferite de echipele de intervenție de urgență bine pregătite.

Beneficiarii direcți sunt echipele medic–asistent din asistența medicală de urgență, paramedici, pediatri în asistența medicală de urgență, medici de urgență și specialiști neonatologi, inclusiv asistente medicale, implicați în transportul neonatal, șefi ai departamentelor de urgență, alt personal implicat în departamentele de urgență și serviciile de ambulanță din cadrul a 12 - 15 centre de formare implicate în proiect.

Beneficiarii finali ai proiectului vor fi utilizatorii serviciilor de urgență din România, comunitățile locale și autoritățile locale de sănătate publică.
 

 

Parte din Fondului Tematic “Reforme în domeniul sănătăţii“, cele două proiecte privind "Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de urgenţă la nivel de prespital şi spital prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare” şi „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în unităţile de terapie intensivă pediatrică prin implementarea unui program de formare" sunt anunțate în cadrul unui eveniment desfășurat la Centrul de Formare din cadrul Unităţii de Primire a Urgenţelor a Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca.

 

Rezultatele proiectului sunt:

  • Centrele de formare din România la nivelul asistenței de urgență prespitalicești și spitalicești oferă cursuri de formare de înaltă calitate în conformitate cu standardele internaționale, integrate în sistemul românesc de educație medicală continuă (CME).
  • Echipele de intervenție de urgență au cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a oferi servicii în conformitate cu standardele internaționale în domeniu.
  • Serviciile de urgență la nivel de pre-spital și spital â beneficiază de ghiduri de practică locale ce corespund standardelor internaționale în domeniu.

 

 

Proiectul are o durată de 24 de luni, începând din martie 2014.