2002

Prevenirea cancerului de col uterin (2001 – 2003)

Obiectiv – dezvoltarea, implementarea şi evaluarea unei abordări din perspectiva sănătăţii publice a problemei cancerului de col, abordare care să fie eficace şi cost-eficientă şi să creeze premisele dezvoltării unei strategii coerente la nivel naţional

Rezultatele au cuprins

Durată – 2001-2002 (proiectul a acoperit perioada 2001-2003)

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

Inițiativa Europeană pentru Drepturile Omului (2001- 2002)

Obiectiv – elaborarea de recomandari si propuneri pentru imbunatatirea cadrului legal referitor la drepturile asiguratilor si cresterea nivelului de informare a publicului larg cu privire la drepturile ce decurg din calitatea de asigurat

Rezultatele au cuprins

Durată – 2001-2002

Finanțator – UE – EIHR, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii şi Familiei

 

 

PHARE - ACCESS Program B7-500 – Informarea, monitorizarea si resocializarea - Centrul pentru cetăţenii marginalizaţi din sectorul 2

Obiectiv – Crearea unui centru informaţional în colaborare cu Departamentul de Protecţie Socială a Primăriei sectorului 2

Rezultatele au cuprins

Durată – 2001- 2002

Finanțator – EU-PHARE-ACCES

 

 

Formarea asistenților comunitari pentru evaluarea dezvoltării copilului – rolurile echipei multi-disciplinare

Obiectiv – întărirea rolului asistenților comunitari în echipa multi-disciplinară de intervenție la nivelul comunității

Rezultatele au cuprins

Durată – 2002

Finanțator – Organizația Mondială a Sănătății

 

 

Dezvoltarea unei reţele de învăţământ la distanţă (2001-2002)

Obiectiv – Crearea unei reţele de învăţământ la distanţă în domeniul sănătăţii publice şi ameliorarea accesului la educaţia continuă în domeniul sănătăţii publice, organizarea unei reţele de 6 centre dedicate învăţământului la distanţă cu acces optim la Internet, formarea formatorilor în domeniul învăţării la distanţă, organizarea a 4 cursuri de învăţământ la distanţă în domeniul sănătăţii publice şi în domeniul managementului pentru sănătate

Rezultatele au cuprins

Durată Ianuarie 2001 – Decembrie 2002 (proiectul a acoperit perioada 2001-2003)

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

Dezvoltarea unei Şcoli Naţionale de Sănătate Publică (2001-2003)

Obiectiv – Sprijinirea instituţiilor de învăţământ superior şi a institutelor de cercetare de Sănătate Publică din România în vederea dezvoltării modului de abordare a sănătăţii publice în acord cu experienţa Europeană şi internaţională şi în vederea creşterii competenţelor şi performanţelor profesioniştilor din sănătatea publică pentru rezolvarea problemelor specifice de sănătate ale României folosind concepte şi instrumente agreate la nivel internaţional

Rezultatele au cuprins

Durată – Ianuarie 2001 – Decembrie 2002 (proiectul a acoperit perioada 2001-2003)

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

Programul de sprijin al dezvoltarii îngrijirilor paleative (2000 – 2002)

Obiectiv – sprijinirea dezvoltării domeniului îngrijirilor paleative

Rezultatele au cuprins

Durată – Ianuarie 2000 – Decembrie 2002

Finanțator – OSI

 

 

Internet medical (2000 – 2002)

Obiectiv – inducerea dezvoltarii programelor medicale internationale prin folosirea Internetului ca suport pentru invatamantul la distanta; furnizarea de facilitati de comunicare rapida pentru centrele medicale cu mare competenta medicala si educationala.

Rezultatele au cuprins

Durată – Ianuarie 2000 – Decembrie 2002

Finanțator – OSI

 

 

Harm Reduction (Programul de reducere a consecinţelor negative ale consumului de droguri intra-venos) (2000 – 2002)

Obiectiv – Crearea capacităţii locale de a răspunde adecvat consecinţelor creşterii utilizării drogurilor cu administrare intra-venos. CPSS a susţinut, în colaborare cu International Harm Reduction Development Program 9 proiecte pentru harm reduction.

Rezultatele au cuprins: colaborarea directă cu grupul ţintă (outreach programs); protejarea utilizatorilor prin facilitarea accesului la instrumente medicale sterile; înfiinţarea de centre de zi pentru utilizatorii de droguri; furnizarea de servicii de suport adresate consumatorilor de droguri, participarea la diverse programe de pregătire.

Durată – Ianuarie 2000 – Decembrie 2002

Finanțator – OSI

 

 

Program pentru persoane cu disabilităţi mintale (2000- 2002)

Obiectiv – a crea si sustine activitatea organizatiilor neguvernamentale care dezvolta proiecte alternative la institutionalizarea persoanelor cu disabilitati mentale

Rezultatele au cuprins: programe pilot de intervenţie comunitară care demonstrează că sectorul al treilea poate asigura eficient şi eficace servicii pentru persoane cu disabilităţi mentale care se pot integra social.

Durată – Ianuarie 2000 – Decembrie 2002

Finanțator – OSI

 

 

Program de asistenta medicala primară (2000 – 2002)

Obiectiv – Creşterea calităţii actului medical în România prin înfiinţarea unui sistem eficient şi de educaţie continuă pentru personalul medical.

Rezultatele au cuprins: crearea de centre de Educaţie Medicală Continuă în Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara şi un Centru pentru Ingrijiri de Urgenţă în Târgu-Mureş. Structura centrelor permite furnizarea atât a instruirii teoretice cât si practice prin activitatea clinică desfăşurată în dispensare şi policlinici conectate la centrele de training.

Durată – Ianuarie 2000 – Decembrie 2002

Finanțator – Open Society Institute NY şi Fundatia pentru o Societate Deschisă Romănia