2003

Campanie mass-media pentru promovarea voluntară şi neremunerată a donării voluntare şi neremunerate de sânge, în rândul tinerilor români (faza 1 - februarie 2003 – iunie 2005)

Obiectiv – asigurarea unei cantităţi suficiente de sânge donat pentru necesităţile României, la nivel naţional, şi sensibilizarea în continuare a populaţiei generale pe tema donării voluntare şi neremunerate de sânge

Rezultatele au cuprins:

 • campanie media dezvoltată și implementată
 • 3 studii omnibus pentru evaluarea eficacității campaniei

Durată – Februarie – Decembrie 2003 (faza 1 – februarie 2003 – iunie 2005)

Finanțator – Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA TBC si Malariei prin Ministerul Sănătăţii Publice - Unitatea de Implementare a Proiectelor Fondului Global

 

 

Dezvoltarea unei Şcoli Naţionale de Sănătate Publică (2001-2003)

Obiectiv – Sprijinirea instituţiilor de învăţământ superior şi a institutelor de cercetare de Sănătate Publică din România în vederea dezvoltării modului de abordare a sănătăţii publice în acord cu experienţa Europeană şi internaţională şi în vederea creşterii competenţelor şi performanţelor profesioniştilor din sănătatea publică pentru rezolvarea problemelor specifice de sănătate ale României folosind concepte şi instrumente agreate la nivel internaţional

Rezultatele au cuprins

 • Dezvoltarea unor indicatori de calitate pentru traineri, programele de studiu si studenti
 • Organizarea unei scoli de vara in sanatate publica si management sanitar pentru promovarea sanatatii publice in randul decidentilor din sistemul sanitar
 • Seminarii pentru dezvoltarea curriculei si dezvoltarea scolii de sanatate publica
 • Schimburi de traineri si stundeti cu partenerii internationali
 • Dezvoltarea de materiale de curs

Durată – Ianuarie – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada 2001-2003)

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

Dezvoltarea unei reţele de învăţământ la distanţă (2001-2003)

Obiectiv – Crearea unei reţele de învăţământ la distanţă în domeniul sănătăţii publice şi ameliorarea accesului la educaţia continuă în domeniul sănătăţii publice, organizarea unei reţele de 6 centre dedicate învăţământului la distanţă cu acces optim la Internet, formarea formatorilor în domeniul învăţării la distanţă, organizarea a 4 cursuri de învăţământ la distanţă în domeniul sănătăţii publice şi în domeniul managementului pentru sănătate

Rezultatele au cuprins

 • Reţea de 6 centre dedicate învăţământului la distanţă cu acces optim la Internet:
 • CPSS Bucureşti, Institutul pentru Managementul de Sănătate Bucureşti, SMURD Tg. Mures, 3 centre la CEMC Iasi, CSS Cluj şi CEMC Timisoara  - centre “receiver” de învăţământ la distanţă pentru cursanţi.
 • Stagiu de formare de formatori la Universitatea Kentucky, USA
 • Cursuri finalizate:  curs de Medicină Bazată pe Dovezi, curs de Servicii de Medicină de Urgenţă, cursuri de Management al Cabinetelor Medicilor de familie, cursuri de Sănătate Publică

Durată Ianuarie – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada 2001-2003)

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

REMSSy 3 – Extinderea Sistemului de Asistenţă Medicală de Urgenta în România (2003-2005)

Obiectiv – creşterea continuă a şanselor de supravieţuire a pacienţilor care utilizează Serviciile Medicale de Urgenţă prin creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă

Rezultatele anului 2003 au cuprins:

 • Pregătirea personalului - a fost format un procent de circa 38% din medicii şi 27% din asistenţii care activează în cadrul serviciilor medicale de urgenţă, adică 1327 cadre medicale de specialitate (426 medici şi 901 asistenţi), cursul de Asistenţă Medicală de Urgenţă fiind creditat cu ore EMC de către Colegiul Medicilor. Cursurile au avut loc în 15 centre de instruire.
 • 1 curs dezvoltat – cursul e de tipul Distance Learning în domeniul Asistenţei Medicale de Urgenţă, cu o curicula identică cu cea folosită în centrele de formare (de asemenea creditat de către Colegiul Medicilor cu ore EMC), accesabil pe www.e-sanatatepublica.ro
 • Birourile de asigurare si imbunatatire a calitatii - OM 349/ 30.03.2004 (BAIC) organizate
 • Standardele naţionale au fost adaptate la conditiile existente la nivel local (UPU, dispecerate) prin consilierea şi monitorizarea activităţii BAIC din judeţele REMSSy III de către experţii selecţionaţi în cadrul acestui program.
 • Au fost dezvoltate planuri judetene pentru îmbunătăţirea AMU în şapte judete (Arad, Arges, Bihor, Brasov, Neamt, Prahova, Sibiu
 • Au fost dezvoltate rapoarte de analiză a activităţii serviciilor de urgenţă ( prespital – activitate medicală şi dispecerate şi spital ) , pe baza informaţiilor culese din teritoriu prin intermediul chestionarelor specifice, la începutul programului, la mijlocul perioadei de derulare, precum şi la sfârşitul programului
 • 1 soft dezvoltat care va asigura alimentarea baze de date (resurse şi servicii) ca instrument pentru decidenţii de la diferite niveluri (unităţi sanitare, Direcţii de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii )

Durată - Ianuarie - Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada 2003-2005)

Finanțator – Swiss Agency for Development and Cooperation (Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare)

 

 

Elaborarea unui program naţional pentru dezvoltarea ghidurilor de practică medicală bazate pe dovezi

Obiectiv – Stabilirea standardelor preliminare pentru un program naţional referitor la dezvoltarea unor Ghiduri de Practică Bazate pe Dovezi, un instrument important pentru ameliorarea practicilor medicale şi a nivelului calitativ al îngrijirilor acordate pacienţilor

Rezultatele au cuprins:

 • 1 ghid metodologic pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea ghidurilor
 • ghiduri de practică dezvoltate, publicate și diseminate
 • Conferinţe pentru prezentarea formei finale a directivelor, cu reprezentanţii OMS şi reprezentanţii Consiliului Europei

Durată – Iulie– Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada iulie 2003 – iulie 2005)

Finanțator – Organizaţia Mondială a Sănătăţii

 

 

Barometrul de opinie privind serviciile de sănătate - 2003

Obiectiv – prezentarea unei priviri de ansamblu cât mai obiectivă despre starea actuală a sistemului de sănătate, din perspectiva percepţiei populaţiei.

Rezultatele au cuprins: analize cuprinzătoare despre percepția populației și a specialiștilor din domeniu despre starea sistemului de sănătate din România

Durată – 2003

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

Elaborarea unui program naţional pentru dezvoltarea ghidurilor de practică medicală bazate pe dovezi

Obiectiv – Stabilirea standardelor preliminare pentru un program naţional referitor la dezvoltarea unor Ghiduri de Practică Bazate pe Dovezi, un instrument important pentru ameliorarea practicilor medicale şi a nivelului calitativ al îngrijirilor acordate pacienţilor

Rezultatele au cuprins:

 • 1 ghid metodologic pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea ghidurilor
 • ghiduri de practică dezvoltate, publicate și diseminate
 • Conferinţe pentru prezentarea formei finale a directivelor, cu reprezentanţii OMS şi reprezentanţii Consiliului Europei

Durată – Iulie – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada iulie 2003 – iulie 2005)

Finanțator – Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Descentralizarea serviciilor de sănătate publică în România

Obiectiv – pilotarea unui model de descentralizare la nivel de județ

Rezultatele anului 2004 au cuprins: implementarea modelului de descentralizare în județul Sălaj

Durată – Iulie – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada iulie 2003 – iulie 2004)

Finanțator – Fundația Humana

 

 

Managementul Cabinetului Medical (2003 - 2004)

Obiectiv – evaluarea nevoilor de formare managerială ale grupurilor ţintă, formarea managerială a furnizorilor de servicii medicale şi a decidenţilor din sectorul sanitar şi evaluarea impactului proiectului.

Rezultatele anului 2003 au cuprins

 • 1 pachet educaţional intitulat managementul cabinetului dezvoltat
 • 8% din furnizorii de servicii medicale instruiţi şi prima comunitate virtuală focalizată pe managementul cabinetului din România.
 • 3 cursuri pentu decidenţii din sistemul sanitar, cursuri care s-au dovedit deasemene insuficiente numeric.

Durată – Ianuarie – Decembrie 2003

Finanțator – PHARE – UE (Programul Phare 2000 - Coeziune Economică şi Socială – cod RO-0007.02.01.0532) – ADR NORD-EST.

 

 

Program de pregătire a medicilor de familie din zonele îndepartate în managementul practicii asistenței medicale primare

Obiectiv – furnizarea către medicii de familie din zonele îndepartate din regiunea de Nord-Est a României de instrumente manageriale pentru a gestiona nevoile complexe de îngrijiri de sănătate ale populației pe care o acoperă

Rezultatele anului 2003 au cuprins

 • 1 raport de evaluare a nevoii de pregătire managerială
 • 1 suport de curs pregătit și livrat medicilor de familie din grupul țintă

Durată – Mai – Decembrie 2003 (proiectul a acoperit perioada mai 2003 – aprilie 2004)

Finanțator – EU Phare

 

 

Abordarea consumului de tutun din perspectiva sănătăţii publice (2003-2004)

Obiectiv – implementarea unei Strategii de Control a Consumului de Tutun, introducând-o pe lista de priorităţi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, dar şi pe cea a altor autorităţi.

Rezultatele anului 2003 au cuprins

 • Strategie pentru controlul consumului de tutun
 • Seminarii/ateliere pe subiecte diverse cu actorii-cheie pentru discuţii pe marginea strategiei pentru controlul consumului de tutun în vederea discutării şi finalizării acesteia
 • Întâlniri ale Coaliţiei Române pentru Controlul Consumului de Tutun
 • Economia tutunului – studiu referitor la implicaţiile de ordin economic ale controlului consumului de tutun în România, analizându-se de asemenea legislaţia naţională în acest domeniu.
 • Seminar pe tema implicaţiilor economice ale controlului consumului de tutun
 • Campanii de PR şi activităţi de lobby

Durată Ianuarie – Decembrie 2003

Finanțator – Open Society Institute – New York, Open Society Foundation - Romania

 

 

Combaterea consumului de tutun prin conştientizarea populaţiei cu privire la riscul fumatului pasiv şi efectele acestuia asupra sănătăţii (2003-2004)

Obiectiv – creșterea gradului de conştientizare a populaţiei ţintă în privinţa efectelor negative ale fumatului pasiv.

Rezultatele anului 2003 au cuprins

 • Campanie mass media adresată populaţiei generale,
 • Informarea populaţiei  prin difuzarea spotului TV intitulat „Fluierul” (pe canalele TVR1 şi TVR2 şi Cultural) şi radio (Radio România Actualităţi), prin expunerea unor panouri publicitare, publicarea machetei de presă, distribuirea de materiale informative şi  fluiere pentru a… „suna stingerea la ţigări!” (38600 de pliante si aproximativ 1000 de fluiere în diverse locuri: licee, facultati, parcuri, localuri, săli de teatru şi de cinematograf), pagina Web dedicată (www.cpss.ro),  machete de presă si articole care au apărut în diferite publicaţii (Adevărul, România Liberă, Evenimentul zilei, Libertatea, Academia Caţavencu, TV Mania, Unica, Avantaje, Lumea femeilor)
 • Studiu cantitativ pentru explorarea nivelului de cunoştinţe, atitudinile şi practicile legate de consumul de tutun ale populaţiei din România. Rezultatele acestui studiul au fost puse la dispoziţia tuturor organizaţiilor non-guvernamentale şi a instituţiilor implicate în lupta împotriva consumului de tutun.
 • Studiu Omnibus (realizat de Mercury Research) în perioada 24-28 noiembrie 2003, care a evaluat impactul campaniei.

Durată – Ianuarie – Decembrie 2003

Finanțator – EU-PHARE, CPSS

 

 

Prevenirea Cancerului de Col în cadrul programului “Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei” (2003)

Obiectiv – dezvoltarea unei abordări din perspectiva sănătaţii publice a problemei  prevenirii cancerului cervical în România

Rezultatele au cuprins

 • un raport preliminar care a evaluat nevoile existente în România în acest moment în domeniul cancerului cervical. Acest raport preliminar conţine de asemenea principalele recomandări pentru crearea şi implementarea viitoare a unui program naţional de prevenire a cancerului de col coordonat de către Ministerul Sănătăţii, în concordanţă cu recomandările internaţionale relevante în domeniu.
 • conferinţă naţională cu participarea tuturor personalităţilor şi factorilor de decizie implicaţi în prevenirea cancerului de col

Durată – Iunie – Decembrie 2003

Finanțator – JSI Research & Training

 

 

Prevenirea cancerului de col uterin (2001 – 2003)

Obiectiv – dezvoltarea, implementarea şi evaluarea unei abordări din perspectiva sănătăţii publice a problemei cancerului de col, abordare care să fie eficace şi cost-eficientă şi să creeze premisele dezvoltării unei strategii coerente la nivel naţional

Rezultatele au cuprins

 • protocol de examinare al frotiurilor
 • crearea materialelor de formare pentru medici:
 • formarea medicilor de familie:
 • formarea citologilor şi specialiştilor din centrele de referinţă
 • mobilizarea populaţiei ţintă pentru screening
 • campanie media de informare şi educare a femeilor
 • 2000 de medici de familie din toata ţara au primit materialele informative
 • 350 de femei informate prin întâlniri interactive la nivel naţional;
 • 70% dintre femeile din mediul urban au vazut spotul TV de cel puţin 2 ori;
 • creşterea nivelului de conştientizare a problemei în rândul populaţiei ţintă de la 33% la 51% datorită campaniei media (2 studii OMNIBUS);
 • testarea unui număr de 11 070 de femei din Bucureşti şi zonele învecinate

Durată – Ianuarie – Decembrie 2013 (proiectul a acoperit perioada 2001-2003)

Finanțator – Open Society Institute – New York, Fundaţia pentru o Societate Deschisă Romania

 

 

Construirea de poduri pentru populația din România neacoperită suficient de asistența medicală

Obiectiv – creșterea accesului la servicii medicale al populației din România neacoperită suficient de asistența medicală

Rezultatele au cuprins

 • Un model integrat de servicii socio-medicale
 • Implementarea modelului în sate din 2 județe din România (modelul a fost apoi refolosit de Ministerul Sănătății din Romania în alte comunități din țară)

Durată – Ianuarie – Decembrie 2003

Finanțator – EU